Elipsometry spektroskopowe

 

World Market Leader in Spectroscopic Ellipsometry

 

LOT-Oriel jest europejskim reprezentantem Woollam Co., który jest światowym liderem sprzedaży w zakresie elipsometrii spektroskopowej. Oferujemy elipsometry zarówno do badań podstawowych jak i do kontroli produkcji do określania stałych optycznych i grubości warstw, nawet w systemach wielowarstwowych i to zarówno In-situ jak i ex-situ. Elipsometry spektroskopowe dla zakresu fal od VUV do FIR z bardzo zaawansowanym i przyjaznym dla użytkownika oprogramowaniem.

 

 

 

 

New CompleteEASE Version, Updated Manual

Detailed Information:

 


 

 

PDF Downloads

 

Spectroscopic Ellipsometer overview flyer

JAWCo 2015 Newsletter issue 16 (8MB)

 

Application Lab

 

Links

 

Arbeitskreis Ellipsometrie Paul-Drude e.V.© 2015

LOT-QuantumDesign | Dr. A. Kowalczyk | kowalczyk@lot-qd.pl | ul. Sztygarska 12/3 | 41-500  Chorzow, Polska | phone: +48  32 248 20 48 | mobile: +48 515 166 893 | fax: +48 32 702 11 60